RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

Urszula Suchcicka

Profesjonalna wycena nieruchomości

O FIRMIE

Nasza Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości a także doradztwa w zakresie nieruchomości od 2011 r.  Wykonujemy zlecenia dla firm, instytucji, oraz klientów indywidualnych. Wyceny w formie operatu szacunkowego wykonywane są terminowo i rzetelnie. Posiadamy szeroką wiedzę o lokalnym rynku nieruchomości dlatego każdorazowo opinia o wartości poprzedzona jest wnikliwą analizą, a operat dostarcza kompleksowej informacji o stanie rynku oraz wycenianej nieruchomości. Zapewniamy zachowanie poufności i ochrony danych.  Dbamy o jakość usług  poprzez nieustanne poszerzenie swojej wiedzy i kwalifikacji. W razie potrzeby współpracujemy ze specjalistami w dziedzinie prawa, ekonomii i budownictwa. Zapraszamy do współpracy, jesteśmy przekonani, iż znajdą w nas Państwo godnych partnerów biznesowych.

Oferta

Kancelaria sporządza wyceny nieruchomości, w szczególności:

 •   nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki komercyjne, działki rolne, lasy),
 •  nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
 •  nieruchomości zabudowanych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych).
 • nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych, usługowych i innych o przeznaczeniu komercyjnym,
 •  nieruchomości specjalnych ( użyteczności publicznej, rekreacyjnych, hotelowych),
 •  ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność itp.),
 •  nieruchomości o planowanym rozwoju według indywidualnego scenariusza inwestora.

Oprócz tego sporządzamy również inne opracowania i ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości:

 •  analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, 
 •  raporty o nieruchomości ( badanie stanu prawnego, planistycznego, nieruchomości na tle  konkretnego segmentu rynku),
 •  inwentaryzacje uproszczone obiektów, oznaczenie odrębnej własności lokalu- operaty wydzielenia lokalu,
 •  efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, 
 •  skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, 
 •  bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, 
 •  wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości, 
 •  wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 
 •  studium wykonalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
 •  inne opracowania dla indywidualnych potrzeb zamawiającego.

O MNIE

Rzeczoznawca Majątkowy

Urszula Suchcicka

Prowadzę Kancelarię od 2011 r., a uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości posiadam od 2009 r. Jestem członkiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej a także studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania, Utrzymania i Wyceny Nieruchomości (2007) na Wydziale Budownictwa  tej samej uczelni. W 2015 r. ukończyłam  studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w zakresie Wyceny Przedsiębiorstw (2015).

Wykonuję zlecenia dla firm, instytucji, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych.

Działam przede wszystkim  na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności na terenie miasta Środa Śląska i gmin powiatu średzkiego: Malczyce, Miękinia, Kostomłoty, Udanin, a także miasta Wrocław i gmin powiatu wrocławskiego: Długołęka, Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce,  Jordanów Śląski, Mietków, Siechnice, Sobótka i Żórawina.

Zasięgiem swojej działalności zawodowej obejmuję również:

 miasto Legnica i powiat legnicki, miasto Lubin i powiat lubiński, miasto Trzebnica i powiat trzebnicki, miasto Oleśnica i powiat oleśnicki,
miasto Milicz i powiat milicki, miasto Wołów i powiat wołowski, miasto Świdnica i powiat świdnicki, miasto Zgorzelec i powiat zgorzelecki

W codziennej pracy  dbam o jakość i profesjonalizm, poprzez ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji. Staram się również aby dostarczane przeze mnie  opracowania były przejrzyste i zrozumiałe dla każdego odbiorcy.

 

     mgr inż. Urszula Suchcicka

Rzeczoznawca Majątkowy

CENNIK

Koszt usługi ustalany jest za każdym razem indywidualnie z klientem podczas rozmowy telefonicznej, bądź mailowo i zależy przede wszystkim  od:

 • rodzaju i lokalizacji nieruchomości,
 • nakładu pracy,
 • terminu realizacji.

Jednocześnie zapewniamy, że stosowane przez nas ceny są przystępne.

                 Operat szacunkowy

Opinia o wartości nieruchomości /wycena/ sporządzana jest w formie przewidzianej przepisami prawa. Działalność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego uregulowana jest w Ustawie o gospodarce nieruchomościamia forma i treść operatu szacunkowego wynika z zapisów Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego..

W przypadku wycen realizowanych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy dodatkowo obowiązuje standard zawodowy  nr 1 rzeczoznawców majątkowych  –„Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności”.

Każdy sporządzony przeze mnie operat szacunkowy wykonany jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki zawodowej i zawiera wszystkie wymagane elementy, w szczególności : dokładny opis stanu danej nieruchomości, informacje o wykorzystanej metodzie szacowania, analizę rynku nieruchomości oraz wynik wyceny.

WYCENA MIESZKANIA, DZIAŁKI, DOMU…

 

Przykładowe cele, dla których potrzebujecie Państwo operatu szacunkowego – wyceny mieszkania, domu, działki budowlanej,  gruntu rolnego, lokalu użytkowego:

 • zabezpieczenie kredytu
 • ustalenie ceny dla potrzeb sprzedaży
 • ustalenie podatku od spadków  i darowizn
 • podział majątku
 • zniesienie współwłasności
 • adaptacja pomieszczeń
 • służebności, bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • inne

Nieruchomości biurowe, przemysłowe, handlowe….

W przypadku nieruchomości komercyjnych są to przede wszystkim:

• zabezpieczenie kredytu
• negocjacja ceny przy transakcji kupna – sprzedaży
• ubezpieczenie nieruchomości
• ustalenia wartości środków trwałych jako podstawy do naliczania amortyzacji,
• raport
• wycena dla indywidualnych potrzeb inwestora

Uprawnienia

Uprawnienia

KONTAKT

Jeśli chcieliby Państwo poznać koszt interesującej Was wyceny proszę o kontakt:

Przed złożeniem zapytania warto przygotować nr księgi wieczystej nieruchomości bądź inne dane umożliwiające rzeczoznawcy identyfikację nieruchomości ( adres, nr działki).

Close Menu